Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán của Inox Đông phương có dễ dàng không?

Để thuận lợi cho khách hàng mua hàng tại Inox Đông Phương.  Chúng tôi linh hoạt trong thanh toán, giúp khách hàng mua hàng thuận lợi nhất. Chúng tôi có chính sách thanh toán mở, dễ dàng với khách hàng

Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt cho lái xe.

Thanh toán tiền mặt tại xưởng inox Đông Phương

Thanh toán chuyển khoản vào  tài khoản của công ty.